Структура підприємства

КОМУНАЛЬНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»

Адреса: вул. Грізодубової,1, м. Маріуполь, Донецька область, 87500, Україна

 Електронна пошта: teploset@mariupolrada.gov.ua

 Веб сайт: https://mrpl-teplo.com.ua

Графік роботи

понеділок- четвер з 8-00 до 16-30
п’ятниця з 8-00 до 16-00

перерва з 12-00 до 12-24

Посада/П.І.Б.Службові номери засобів зв’язкуОсновні функції
 1Директор 
Мирошниченко Дмитро Миколайович 
Приймальня
34-85-40
 
2Заступник директора з виробництва 
Ласкаржевський Андрій Валерійович
 52-85-95Здійснює організацію, керівництво і координацію діяльності технічних служб і підрозділів підприємства. Організовує роботу по забезпеченню економічної і безаварійної експлуатації устаткування, теплових мереж, механізмів, будівель і споруд. Здійснює контроль за раціональним витрачанням паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві, дотриманням режимів енергозбереження і економії. Керує розробкою планів і проведенням заходів щодо впровадження нової техніки енергозбереженнях технологій, модернізації устаткування і автоматизації технологічних процесів. Здійснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, виконанням необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони праці і промислової санітарії.Здійснює організацію і вдосконалення економічної і фінансової діяльності підприємства, направленій на досягнення високій економічній ефективності і рентабельності виробництва, впровадження енергозбережних технологій, економне і ефективне використання ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує розробкою заходів щодо зниження собівартості теплової енергії, що реалізовується, досягнення ефективних результатів за умови раціональних витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Керує  розробкою перспективних  і поточних планів проведення всіх видів ремонту і реконструкцій на основі системи ППР.
3Заступник директора з фінансово-економічної діяльності
Лижина Олена Валеріївна
 34-95-69Забезпечує організацію обліку і звітності на підприємстві по питаннях планування, економіки і збуту тепловій енергії. Здійснює контроль за ціноутворенням і формуванням тарифів по основних видах діяльності; організацію роботи по стягненню заборгованості за послуги, надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв; контролює роботу з державною виконавчою службою. Керує роботу з підготовки документації, необхідної для проведення процедури тендерних закупівель.
4Заступник директора з інвестицій та інжинірінгу
Макетрюк Максим Тимофійович
Здійснює контроль за реалізацією інвестиційних заходів та інжиніринговою діяльністю підприємства; керівництво технічними і підлеглими підрозділами підприємства. Організовує стратегічне оперативно-календарне планування проведення ремонтів та технічного обслуговування обладнання, об’єктів підприємства з введенням в експлуатацію обладнання котелень, ЦТП та теплових мереж після проведення ремонтних робіт. Організовує приймання обладнання і теплових мереж в експлуатацію після завершення ремонтних робіт. Курірує розроблення бізнес-плану на плановий період і перспективу в частині бюджету підприємства та міського бюджету для реалізації інвестиційних та оперативних заходів в частині проведення ремонтів. Організовує роботу з підготовки змін та поточних корегувань бюджету ремонтів. Організовує своєчасний та якісний ремонт обладнання, роботу з підвищення надійності роботи обладнання в плановий міжремонтний період. Організує здійснення нагляду за технічним станом, нормативною експлуатацією, дотриманням нормативно-технологічних заходів по технічному обслуговуваню об’єктів підвищенною небезпеки.
5Заступник директора з питань безпеки, протидії корупції та правової роботи 
Павлій Андрій Миколайович
 52-85-93Контролює своєчасність і правильність проведення інвентаризацій по використанню матеріальних цінностей. Організовує охорону об’єктів і майна підприємства, розробляє локальні нормативні документи, що встановлюють пропускний режим, порядок ввезення і вивозу ТМЦ. Бере участь в розробці організаційно-розпорядливих документів по питаннях цивільного захисту.
6Начальник служби з експлуатації теплового господарства
Шамшєєв Ілля Олексійович
Здійснює керівництво технічними службами та підлеглими підрозділами підприємства. Організує роботу з безаварійної експлуатації обладнання, теплових мереж, механізмів, будівель і споруд, економії паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює контроль за введенням в експлуатацію обладнання котелень, ЦТП та теплових  мереж після проведення ремонтних робіт. Забезпечує контроль відповідності стандартам, технологічним умовам, нормативним актам з охорони праці устаткування, пристроїв і технологічних процесів, що діють на підприємстві. Здійснює безпосереднє керівництво забеспеченням безпеки виробничого обладняння на підприємстві. Бере участь в організації нагляду за станом та безпечною експлуатацією будівель, споруд, машин, механізмів, котельного, верстатного та іншого обладнання відповідно до вимог охрони праці, стандартів безпеки праці.
7Головний фахівець із з’вязків з громадськістю та пресою
Шпак Тамара Михайлівна
Здійснює координацію зв’язків підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства.
Організовує прес-конференції, громадські слухання, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства.
Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить з підприємства.
Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.
Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства.
Здійснює співробітництво з прес-службою Маріупольської міської ради та інших підприємств.
Здійснює збір, аналіз, обробку та оперативне надання інформації про інвестиційну діяльність ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА».
Забезпечує роботу і своєчасне наповнення офіційного веб-сайту ККП «МАРІУПОЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА».
8Інвестиційний відділ 
Гулюк Вікторія Павлівна
 52-68-50Управління та контроль усіма проектами реконструкції, розробка дострокової програми розвитку підприємства, реалізація програми енергозбереження., проведення аналізу ефективності роботи джерел і систем теплопостачання.
9Відділ внутрішнього контролю
Приймак Віталій Вікторович
Організує спільно з іншими структурними підрозділами розробку нормативних актів та заходи, спрямовані на захист виробничих, фінансових, комерційних інтересів підприємства. Організує проведення ревізій і перевірок господарської діяльності, стану зберігання і витрачання коштів і матеріальних цінностей на підприємстві. Проводить планові та позапланові інвентаризації в структурних підрозділах. Організує вибірковий контроль приймання товарно-матеріальних цінностей і устаткування за кількістю і якістю, що надходять на підприємство від постачальників на відповідність нормативно-технічної  документації, стандартам та умовам укладених договорів. Взаємодіє з організацією, яка здійснює фізичну охорону об’єктів  підприємства, з питань розробки і здійснення запобіжних заходів, які перешкоджають розкраданню матеріальних цінностей.
10Бухгалтерія 
Ворона Олена Миколаївна
Організовує достовірний бухгалтерський облік основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових коштів і інших матеріальних цінностей, що відповідає вимогам чинного законодавства; організовує розрахунок по заробітній платі з працівниками підприємства; складає затверджену податкову і бухгалтерську звітність; своєчасно перераховує податки, відрахування і інші платежі до бюджету; забезпечує строге дотримання касової і розрахункової дисципліни; контролює своєчасне стягнення дебіторської і погашення кредиторської заборгованостей; спільно з іншими службами проводить економічний аналіз господарської діяльності з метою зниження витрат і поліпшення фінансового стану підприємства.
11Планово-економічний відділ
Фішер Олеся Іванівна
Виконує керівництво роботою з економічного планування на підприємстві, спрямованої  на організацію раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів виробництва з метою досягнення найбільшої економічної ефективності. Погоджує і пов’язує всі розділи фінансового плану, бере участь в розробці плану соціально-економічного розвитку, бюджетного запиту.
Забезпечує проведення робіт з комплексного економічного аналізу діяльності підприємства і своєчасну розробку заходів щодо ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зниження собівартості послуг, усунення нераціональних витрат.
Організовує розрахунок собівартості і аналіз фінансових результатів в розрізі котелень і розробку пропозицій щодо зниження збитковості котелень. Організує роботу з розрахунку і погодження розрахунків заборгованості бюджету по різниці в ціні, укладання договорів взаєморозрахунків за природний газ коштами субвенції з різниці в ціні.
Організовує систематичний контроль за підготовкою періодичної звітності до органівдержавної статистики, вищих організацій, оргшану місцевого самоврядування у встановлені терміни.
12Юридичний відділ 
Галичина Катерина В’ячеславівна
52-68-56 Представляє інтереси ККП «Маріупольтепломережа» і захищає права підприємства в судових і інших органах, веде договірну і претензійно-позовну роботу; сприяє дотриманню чинного законодавства в процесі виробничо-господарської діяльності підприємства
13Відділ по роботі з персоналом 
Радченко Оксана Петрівна
34-56-01Здійснює підбір і розставляння персоналу відповідно до штатного розкладу; організовує роботу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; веде облік військовозобов’язаних і призовників; здійснює облік, заповнення і зберігання трудових книжок і особистих карток працівників; контролює дотримання трудової дисципліни.
14Виробничо-технічний відділ 
Занченко Марина Вікторівна
34-55-51Відділ забезпечує конструкторську підготовку основного виробництва підприємства; розробляє схеми, креслення і іншу технічну документацію, необхідну для експлуатації і ремонту устаткування, на основі передових досягнень науки і техніки; готує необхідні ліцензії; погоджує проекти і видає технічні умови на теплопостачання об’єктів і др.; виконує роботи по розробці заходів і впровадженню енергозбережних технологій, сприяючих Підвищенню технічного рівня виробництва, зростанню продуктивності праці і зниженню собівартості теплової енергії.
15Комерційна служба
Шрамко Наталя Вячеславівна 
34-85-52Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, інструментами, запасними частинами і ін.) шляхом поведінки тендерних закупівель в системі «Прозорро»; проводить маркетингове дослідження ринку і укладає договори з постачальниками, контролює хід виконання цих договорів і якість устаткування, що поставляється, і матеріалів; стежить за перебуванням запасів матеріалів на центральному складі з метою недопущення наднормативних запасів.
16Служба охорони праці 
Тарасова Олена Львівна
34-20-86Розробляє ефективну систему управління охороною праці на підприємстві, а також комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і поліпшення умов праці, запобігання Виробничому травматизму і професійним захворюванням, усунення шкідливих і небезпечних виробничих чинників; контролює дотримання працівниками вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці; розробляє положення і інструкції по охороні праці на підприємстві; проводить інструктажі і проводить інструктажі і вчення працівників.
17Фахівець з цивільної оборони
Тришин Олександр Михайлович
Забезпечує виконання заходів у сфері ЦЗ на об’єкті підприємства.
Організовує забезпечення працівників підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання та засобами колективного захисту;
Приймає участь у розробці та реалізації спеціальних програм з обладнання засобами контролю, автоматичного регулювання попередження вибухів та захисту від них, систем безпечної аварійної зупинки обладнання (котлів тощо), оповіщення, захисту та порятунку людей систем локалізації щодо недопущення поширення надзвичайних ситуацій (далі-НС) на об’єктах підприємства; здійснює планування та забезпечує контроль за підготовкою та проведенням при виникненні НС заходів з евакуації працівників та майна підприємства.
Організовує проведення з працівниками індивідуального та курсового навчання з питань навчання за програмами підготовки до дій у НС, а також інструктажів з питань ЦЗ, техногенної та пожежної безпеки; організовує розробку планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на потенційно-небезпечних об’єктах підприємства.
18Відділ документаційного забезпечення підприємства 
Савченко Наталія Миколаївна
52-84-48Організація документаційного забезпечення нарад і інших заходів, що проводяться на підприємстві, а саме: організація проведення нарад, складання протоколів та їх розсилка структурним підрозділам підприємства, контроль протокольних виконання доручень. Встановлення на підприємстві уніфікованого, єдиного порядку документування та роботі з документами.
19 Відділ по роботі зі споживачами 
Дехтяр Світлана Анатоліївна
52-68-44Веде роботу із скаргами, листами, критичними зверненнями громадян; бере участь в прийомі громадян керівником підприємства і керівниками вищестоящих організацій; контролює дотримання термінів розгляду звернень громадян і готує письмові відповіді на ці звернення; забезпечує ефективну роботу по освітленню в засобах масової інформації даних про діяльність підприємства з метою створення позитивного іміджу ККП «Маріупольтепломережа».
20Інформаційно-обчислювальний центр 
Гомаз Олексій Володимирович
52-68-53Розробляє і упроваджує методи і засоби автоматизації програмування, обробляє інформацію і виробляє необхідні розрахунки; здійснює технічне обслуговування засобів обчислювальної техніки в підрозділах підприємства; виконує роботи по друку документів (актів, квитанцій), що стосуються нарахування оплати за послуги теплопостачання
21Служба  технічного нагляду 
Малицький Олег Васильович 
Здійснює нагляд за технічним станом, нормативної єксплуатаціей, дотриманням нормативно технологічних заходів з технічного обслуговування обладнання.
22Виробнична служба ремонтів 
Кривенко Олена Володимирівна
Розробляє і контролює виконання заходів щодо підготовки теплового господарства до опалювального періоду і графіків проведення  всіх видів ремонтних робіт; складає кошторисну документацію
23Головний енергетик
Ботман Роман Володимирович
24РАЙОНИ           ТЕПЛОФІКАЦІЙНІ  
 Центральний район 1
Березенко Олег Павлович  
 34-13-92Забезпечують вироблення і транспортування теплової енергії (опалювання і гарячого водопостачання) споживачам. Здійснюють експлуатацію устаткування відповідно до вимог нормативних актів і чинного законодавства. Контролюють технічний стан теп-лових мереж, устат-кування котельних і тепло-вих пунктів,  виробля-ють   технічне обслуговування устаткування і всі види ремонтів. Ліквідовують аварійні ситуації на котель-них і теплових мере-жах в разі їх виникнення. Забез-печують виконання заходів щодо впровадження нової техніки, модернізації устаткування і автоматизації виробничих процесів з метою    економії паливно-енергетичних ресурсів і зниження собівартості теплової енергії.
Центральний район 2 
Борисов Василь Євгенович  
51-13-13
Приморський район       
Лисенко Олександр Вікторович 
37-10-00
Кальміуський район 1   
Погорелов Микола Валерійович
 38-22-76
Кальміуський район 2  
Коншина Олена Григорівна  
47-36-43
Лівобережний район 
Булгаков Вадим Євгенійович 
40-17-36
25Управління реалізації послуг теплопостачання
Правіленко Ірина Борисівна
Розробляє і укладає договори на відпустку теплової енергії споживачам; нараховує оплату всім категоріям споживачів за надані послуги ККП «Маріупольтепломережа» з дотриманням договірно-правової і державної дисципліни цін і тарифів; виробляє повернення нарахованих сум   за ненадані послуги згідно з актами; здійснює доставку платіжних документів споживачам і  веде прийом споживачів на  абонентських ділянках; виконує роботу по стягненню заборгованості за послуги надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв, представляє інтереси підприємства у виконавчому виробництві під час примусового виконання органами ГИС вирішень судів і судових наказів про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з фізичних і юридичних осіб.
26Відділ по роботі з дебіторською заборгованістю Управління реалізації послуг теплопостачання
Луговець Максим Валерійович
Розробляє і укладає договори на відпустку теплової енергії споживачам; нараховує оплату всім категоріям споживачів за надані послуги ККП «Маріупольтепломережа» з дотриманням договірно-правової і державної дисципліни цін і тарифів; виробляє повернення нарахованих сум   за ненадані послуги згідно з актами; здійснює доставку платіжних документів споживачам і  веде прийом споживачів на  абонентських ділянках; виконує роботу по стягненню заборгованості за послуги надані ККП «Маріупольтепломережа», оформленню позовних заяв, представляє інтереси підприємства у виконавчому виробництві під час примусового виконання органами ГИС вирішень судів і судових наказів про стягнення заборгованості за послуги теплопостачання з фізичних і юридичних осіб
27Відділ цифрових комунікацій Управління реалізації послуг теплопостачання
Полякова Євгенія Володимирівна
Здійснює облік і аналіз доходів за відпущену теплову енергію та послугу з постачання гарячої води.
Розробляє плани доходів від реалізації теплової енергії з розбивкою по групах споживачів.
Здійснює облік дебіторської заборгованості та взаємодіє з відділом по роботі з дебіторської заборгованістю УРПТ.
Здійснює контроль і аналіз достовірності, повноти і якості звітних даних, що надаються розрахунково-інформаційним центром теплопостачання для населення та розрахунково-інформаційним центром теплопостачання для юридичних осіб і в цілому по підприємству, відповідність їх комп’ютерних даних.
28Теплова інспекція 
Тищенко Наталія Вікторівна
 51-20-40Здійснює технічний нагляд за дотриманням теплового і гідравлічного режиму роботи котельних, теплових пунктів, внутрішньобудинкових систем, систем теплопостачання окремих споживачів; виробляє обстеження систем теплопостачання житлових будинків і відомчих споживачів із складанням актів про готовність до опалювального періоду, актів на підключення або відключення тепла, на перерахунки нарахувань при неякісний наданій послузі; готує листа і розпорядження по поліпшенню теплопостачання об’єктів
29Управління енергоменеджменту
Пєшкова Євгенія Валеріївна
Реалізує політику енергозбереження та енергоефективності на підприємстві та контроль її виконання.  Вносить пропозиції керівництву підприємства щодо можливостей й заходів на реалізацію програм енергозбереження, контролює їх виконання. Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і вітчизняного досвіду в сфері енергоменеджменту. Веде планування, розробку питомих норм, моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів на підприємстві. Забезпечує при розробці та впроваджені енергозберігаючих технологій дотримання нормативів викидів забруднюючих речовин в повітря та навколишнє середовище, виконання природоохоронних заходів. Виявляє зайві втрати палива, теплової та електричної енергії, веде розробку заходів по їх усуненню. Встановлює оптимальні технологічні параметри режимів роботи обладнання.
30Служба  експлуатації і наладки Управління енергоменеджменту
Гузій Наталія Вікторівна
53-47-56Забезпечує технічний контроль за правильною експлуатацією теплоенергетичного устаткування котельних, теплових пунктів і теплових мереж відповідно до норм, що діють, і правил; організовує проведення налагоджувальних робіт котлоагрегатів,  теплових мереж і теплових пунктів; складає виробничо-технічні паспорти на об’єкти підприємства.
31Цех з ремонту технологічного устаткування 
Бродовський Олександр Юрійович
51-13-08Проводить капітальний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж; здійснює обмурівку казанів і ізоляцію трубопроводів; виготовляє елементи казанів і запасні частини тепломеханічеського устаткування, створює обмінний фонд вузлів, агрегатів і запасних частин.
32Диспетчерська служба
51-20-42
34-54-21
52-85-91
Контролює роботу котельних і ЦТП протягом доби, отримує і аналізує інформацію про аварії і простої устаткування, з’ясовує причини їх виникнення; координує оперативний зв’язок з диспетчерськими службами Гику, ВКХ, Департаменту ЖКХ, Горгаза, МПЕСа і др.; оперативне організовує усунення аварій, у разі потреби залучає до усунення працівників районів теплофікацій.
33
Цех  контрольно- вимірювальних приладів і автоматики 
Пігида Валерій Вікторович
 53-47-56Роботи по експлуатації, ремонту, технічному обслуговуванню, наладці контрольно-вимірювальних приладів, автоматики, газового устаткування,  засобів зв’язку, сигналізації, обліку, контролю, захисту і автоматики, встановлених на підприємстві; здійснює метрологічний нагляд за засобами вимірювальної техніки; виконує калібрування і ремонт приладів теплотехнічного контролю; бере участь в проведенні робіт по автоматизації виробничих процесів; виробляє монтаж, наладку, перевірку і прийом до комерційного обліку приладів обліку тепла і гарячої води.
34Цех електроустаткування 
Шевченко Олексій Сергійович
 52-07-15Забезпечує належний технічний стан і раціональну експлуатацію електроустаткування, безперебійне постачання підприємства електроенергією, розробляє заходи щодо економії електроенергії з впровадженням нової техніки
35
Автотранспортне управління 
Даніленко Дмитро Володимирович
 51-19-27Забезпечує необхідним автотранспортом, вантажопідйомною, землерийною і іншою технікою структурні підрозділи підприємства; здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією транспорту.
36
Цех аварійних ремонтів 
Суньов Андрій Миколайович 
24-91-05Проводить капітальний і поточний ремонт теплотехнічного устаткування котельних, ЦТП, теплових мереж і забезпечує автотранспортом, вантажопідйомною і іншою технікою структурні підрозділи, розташовані в Орджонікідзевському і Іллічевськом районах.
37Служба з благоустрію
Рибка Олег Анатолійович
Організовує виконання благоустрію місць розкриття на мережах підприємства відповідно до технологічного процесу, згідно з графіками.
Своєчасно надавати інформацію про виробничу діяльність служби.
Організовує контроль за роботою дорожньої техніки, ефективного її використання відповідно до правил технічної експлуатації.
Здійснює контроль за обліком, видачей та використанням матеріалів.
Здійснює контроль за справним станом і безпечною експлуатацію устаткування, захисних пристосувань, огороджувань, засобів сигналізації, засобів захисту працюючих, сантехнічних установок, протипожежного устаткування.